Kasa fiskalna – dla lekarzy i innych wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej objął m.in. lekarzy, lekarzy-dentystów, prawników (z wyjątkiem notariuszy), doradców podatkowych, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie i inne.

Przepis § 4 pkt.2. lit. f. w którym wpisano usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oznacza, iż  wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą musieli zakupić kasę fiskalną.

Przyjęte w rozporządzeniu regulacje niezbyt precyzyjnie odnoszą się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, co może powodować szereg trudności interpretacyjnych w praktyce. Zarówno  ze strony lekarzy jak i organów finansowych. Wyjaśnienia  wymaga czy wyłączenie ze zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy tylko lekarza/lekarza dentysty czy też obejmuje również podmioty, które  takim lekarzom zlecają wykonanie usług w zakresie opieki medycznej. Odpowiedzi  należy szukać  w ustawie o VAT: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust.1.). Taki  zapis jednoznacznie określa, jakie usługi podlegają  rejestracji w kasie fiskalnej.

Resort finansów, w kolejnych latach, konsekwentnie będzie ograniczał kryteria, jak i listę zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Zmiany są wprowadzane  stopniowo. Docelowo wszyscy podatnicy VAT dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.