Kasa fiskalna – kiedy należy rozpocząć ewidencjonowanie?

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług, które obowiązkowo muszą zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej (wymienione w par. 4 rozporządzenia) już pierwsza transakcja na rzecz osób prywatnych powinna zostać nabita na kasę.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z kasy ze względu na limit obrotów 20 000 zł mogą rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli limit zwolnienia.