dla LEKARZA

OFERTA DLA LEKARZY, DENTYSTÓW, INNYCH ZAWODÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE

Rejestracja firmy

 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania
 • określenie przedmiotu działalności zgodnie z obowiązującym PKD
 • przygotowanie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG
 • wypełnianie wniosków o rejestrację spółek w KRS
 • sporządzanie dokumentów do ZUS związanych z ubezpieczeniem

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) dla spółek (cywilnych, z o,o. itd)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla praktyki lekarskiej (działalność gospodarcza)
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatkowych i deklaracji
 • przygotowanie rozliczeń do Ubezpieczenia Społecznego i kontakty z ZUS
 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym oraz współpraca podczas kontroli
 • sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu prowadzonej działalności
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla spółek

CENNIK:

http://www.icatalina.pl/pl/cennik/