Samochód – czy musi być własnością przedsiębiorcy

Samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej może być własnością przedsiębiorcy, ale także należeć do innej osoby. Samochód Ten może być użyczony przedsiębiorcy. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że członek rodziny przedsiębiorcy lub znajomy udostępnia mu bezpłatnie samochód, który jest używany do celów firmowych. Trzeba pamiętać, że użyczenie może jednak rodzić skutki podatkowe.

Umowa użyczenia zdefiniowana jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z KC nie jest wymagana forma pisemna – wystarczą ustne ustalenia. Warunkiem ważności umowy jest faktyczne przekazanie rzeczy (samochodu) osobie biorącej tę rzecz (przedsiębiorcy) do nieodpłatnego używania. W trakcie trwania umowy przedsiębiorca ponosi koszty utrzymania pojazdu i odpowiada za jego ewentualne uszkodzenie lub utratę. Umowy nie rejestruje się w urzędzie skarbowym i nie trzeba od niej płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto jednak rozważyć spisanie takiej umowy, nawet gdy użyczenie ma miejsce między członkami rodziny. Pisemna umowa może się okazać potrzebna dla celów dowodowych, gdyby w firmie przeprowadzona została kontrola podatkowa. Łatwiej wówczas wykazać podstawę używania samochodu dla celów służbowych, okres trwania umowy, czy zidentyfikować właściciela pojazdu oraz, co istotne, ustalić jego pokrewieństwo z przedsiębiorcą.