Nowa stawka dla umowy zlecenia w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa minimalna stawka dla umów zlecenia.

Wzrost minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia wiąże się z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku będzie wynosić 2.100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

Co roku stawka ta jest waloryzowana. Należy też pamiętać o konieczności ewidencji godzin pracy.