Kwartalne rozliczanie podatków

Jeśli chcesz optymalizować koszty i przepływy w swoim przedsiębiorstwie warto zastanowić się nad możliwością przesunięcia terminu zapłaty podatku. Jest to możliwe? Więcej ! Możliwe i całkiem legalne. W tej formule nie zmienia się nic w kwestii sposobu naliczania, a jedynie zmienia się termin odprowadzenia środków do Skarbu Państwa.

Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest, zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o VAT, naliczanie i zapłata podatku co miesiąc. Ustawowy termin zapłaty ustalony jest na 25-ty dzień miesiąca oraz obowiązkowe wypełnienie i dostarczenie deklaracji VAT-7. Dla niektórych przedsiębiorców pojawiła się możliwość rozliczania VAT co kwartał, tj do 25-dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale (obowiązują tu inne deklaracje: VAT-7K lub VAT-7D).

Podobna możliwość istnieje w przypadku podatku dochodowego. Wówczas zaliczki należy wpłacić do 20-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Deklaracja składana jest po zakończeniu roku.

zalety kwartalnego opłacania podatków:

  • poprawienie przepływów finansowych (odroczenie zapłaty podatku pozwala na dysponowaniem gotówką w dłuższym czasie, która może być przeznaczona na inwestycje, zakup towarów, co wpłynie na wzrost sprzedaży, zmniejszenie kosztów oraz ryzyka związanego z sezonowością przychodów)
  • mniejsze ryzyko popełnienia błędu (składanie 4 zamiast 12 deklaracji do Urzędu Skarbowego)
  • możliwość skorzystania z metody kasowej*, która jest ściśle powiązana z rozliczeniem kwartalnym, skorzystać z niej mogą tylko firmy mające status małego podatnika (przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekracza w ciągu roku podatkowego kwoty 1,2 mln euro), UWAGA: rozliczenie miesięczne wyklucza stosowanie metody kasowej

* metoda kasowa rozliczania VAT-u, szczególnie polecana dla przedsiębiorców, którzy mają trudności z egzekwowaniem należności od kontrahentów, dotyczy sytuacji, gdy:                                         – przedsiębiorca (mały podatnik) dokonując transakcji z firmą będącą podatnikiem VAT, płaci podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar/usługę                                                                                         – przedsiębiorca (mały podatnik) dokonując transakcji z osobą prywatną lub firmą zwolnioną z VAT, płaci podatek w momencie zapłaty lub dopiero po 180 dniach (wówczas nie ma znaczenia, czy zapłata wpłynęła na konto przedsiębiorcy)

Zalety miesięcznego rozliczania:

  • w przypadku przedsiębiorców korzystających z ustawowego prawa do zwrotu naliczonego VAT (np. przy zakupie środków trwałych) – częstsze rozliczanie podatku umożliwia szybsze otrzymanie gotówki z Urzędu Skarbowego, gdyż termin zwrotu podatku liczony jest od momentu złożenia deklaracji,

Ustawodawca daje możliwość kwartalnego rozliczania podatku małym podatnikom (wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekracza w ciągu roku podatkowego kwoty 1,2 mln euro), również osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie prowadziły firmy w ciągu dwóch lat poprzedzających założenie działalności gospodarcze. Przedsiębiorcy, którzy utracili status małego podatnika także mogą składać deklaracje VAT co kwartał, składają deklaracji VAT-7D, a podatek regulują co miesiąc.

Aby dokonać zmiany sposobu rozliczania podatków należy złożyć odpowiednie dokumenty. W przypadku podatku dochodowego, konieczny jest wniosek CEIDG-1 (w urzędzie miasta lub gminy), a zmiana możliwa jest raz w roku, do 20 lutego. W przypadku podatku VAT zmian można dokonywać cztery razy w roku, na koniec każdego kwartału do 25-tego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału składając deklarację VAT-R. Powrót do miesięcznego rozliczenia podatku VAT możliwy jest dopiero po roku stosowania rozliczeń w systemie kwartalnym.