Działalność twórcza i 50% kosztów uzyskania przychdów

Umowa o dzieło i 50% kosztów uzyskania przychodów

W czwartek 7 czerwca 2018 Senat przegłosował zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Rozszerzony został katalog zawodów, które będą mogły rozliczać 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie natomiast z przegłosowanymi w czwartek przez Senat przepisami ulga podatkowa dla twórców rozszerzona będzie do działalności twórczej w obszarach:

  • inżynierii budowlanej,
  • tłumaczeń,
  • gier komputerowych
  • działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni

Dotąd zwiększone (50%) koszty uzyskania przychodu przysługiwały pracy:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej

Pracujący w tych zawodach będą mogli 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe zasady rozliczania kosztów będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.