Blog

Jakie zakupy można zaliczyć w koszty firmowe prywatnej praktyki lekarskiej?

Nie każdy zakup potwierdzony fakturą będzie uznany za koszt podatkowy w firmie. Ustawodawca ograniczył je do wydatków ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością, a dodatkowo muszą być powiązane z konkretnymi przychodami. Niektóre wydatki są wykluczone lub ograniczone np. koszty reprezentacji.

IMG_20160511_143032

Co zatem może być uznane jako koszt w działalności medycznej:

  • wydatki związane z wynajęciem oraz utrzymaniem lokalu (np. koszty media, czynsz, podatek od nieruchomości),
  • wyposażenie gabinetu i poczekalni (np. stolik, krzesła, biurko, szafki, możliwe jest odliczenie kosztów wody podawanej podczas oczekiwania pacjentom, ewentualnie drobne przekąski np. ciasteczka i inne przedmioty wykorzystywane w poczekalni, np. prasa), a także wyposażenie w sprzęt IT (komputer, drukarka itp),
  • składki za przynależność do organizacji lekarskich (np. OIL), ubezpieczenie,
  • koszty dojazdów do pacjentów lub miejsca świadczenia usług medycznych,
  • koszty reklamy (np. wizytówki, ulotki, banery reklamowe i inne),
  • koszty pracowników (wynagrodzenie brutto oraz ZUS),
  • koszty szkoleń, konferencji, sympozjów medycznych,
  • koszty ubrania i obuwia wykorzystywanego w pracy w gabinecie (fartuch, obuwie ochronne)
  • kasa fiskalna (od 2015 roku wszystkie usługi lekarzy i dentystów objęte są obowiązkiem ewidencjonowania przychodów)*

Wszystkie wydatki muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Takim dowodem są przede wszystkim faktury, ale może być również polisa (dot. ubezpieczenia), przelew, inny dowód zapłaty (dot. np. wypłaty wynagrodzeń), umowa (dot. najmu, umowa                              z pracownikiem).

Warto na takim dokumencie zapisać krótko z jakim przychodem jest związany wydatek. Taka notatka, w przypadku kontroli, może wiele pomóc. Kontrola może pojawić się za kilka miesięcy lub lat. Po tym czasie możemy zwykle nie pamiętać już powodu dokonania zakupu.

*o kasie fiskalnej więcej w kolejnym artykule